LU-VIV-m15

From DiLab
Jump to: navigation, search

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte (VIV)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7031, meklēt eStudijās.

Par kursu

Kursa ietvaros studenti un pasniedzējs apskata virtuālās vides un paplašinātās realitātes sistēmas, pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Lielākā kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Tāpēc studentiem pēc iespējas ātri (MD1) jāizvēlas publikācijas kuras tie lasīs un par kurām stāstīs citiem. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aizināti izvēlēties paši, bet atsevišķas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Šis kurss ir seminara formā, tas nozīmē, ka jūsu līdzdalība ir būtisks piedevums ne tikai jums kā individuālam studentam, bet visu studentu apgūtajai vielai un kursa mērķu sasniegšanai.

Kursa laikā vēlams pieteikties attiecīgajai kursa google grupai, lai varetu sekot aktualitātēm un piedalīties virtuālās (neklātienes) diskusijās. Bez tam, kursa aktuālā informācija un kalendārs atrodami šajā kursa wiki, uz ko ir saite arī no estudijām.


Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:

Darbu iesniegšana

Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "VIV MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par:
  • 50% pirmo septiņu dienu laikā pēc termiņa, un
  • 50% plus 10% par katru nokavēto dienu septiņas vai vairāk dienas pēc termiņa.

Prezentācijas

Kursa ietvaros viens no būtiskiem uzdevumiem ir publikāciju izvēle un prezentēšana. Jums ir jāizvēlas kvalitatīvas publikācijas, žurnalu raksti, vai citi informācijas avoti, jāsaskaņo ar pasniedzēju, un jāprezentē kursā. Sīkāk par to, kā izvēlēties publikācijas un tās prezentēt lasiet šeit.

Kalendārs

Pieteikšanās prezentāciju laikiem - tiks izveidota elektroniska aptauja (Doodle.com).

Datums, nedēļa Kursa saturs un prezentācijas Uzdevumi

08.09.2015.

Ievads virtuālajās vidēs un to piemēri un pielietojumi.


Kursa materiāli:

Google Glass:

Ieskats paplašinātajā realitātē: Ingress:

 • Uzdots #MD1 mājas darbs - Publikāciju izvēle. Ievadīt elektroniski, sekojot saitei uz MD1.

15.09.2015.

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte. Pielietojumi.


Kursa materiāli:

Second Life:

22.09.2015.

Virtuālās pasaules un to arhitektūras.


Kursa materiāli:

 • Jāiesniedz #MD1
 • Uzdots #MD3 mājas darbs - izpētīt Lambda Moo

29.09.2015.

Sociālie tīkli kā virtuālas vides. Vides funkcionālās īpašības, specifikācija, un tehniskie risinājumi.

06.10.2015.

Virtuālās vides izklaidei, biznesam, medicīnai un apmācībai.

 • Diskusija par izvēlētajiem pētniecības rakstiem un prezentācijām.
 • Diskusija par kursa projektiem.

Video materiāli par paplašināto realitāti


13.10.2015.

Termiņš: Recenzēt


 • Uzdots: izvēlēties tēmu kursa projektam

20.10.2015.

 • Uzdots #MD5 mājas darbs - Projekta pieteikums

27.10.2015.

03.11.2015.

10.11.2015.

17.11.2015.

24.11.2015.

01.12.2015.

08.12.2015.

10.12.2015. 16:30 diskusija par kursa projektiem, un telekonference.

15.12.2015.

 • #MD6 Termiņš: 24.12.2015.

24.12.2015. - 03.01.2016.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

19.01.2016.

Eksāmens

Eksāmena forma ir plakāta par izstrādāto projektu prezentācija.

Elektroniski iesniedzami:

 • E-pasta Subject: VIV EKS Vards Uzvards
 1. Plakāts PDF formā. Faila vārds: VIV_PLA_Vards_Uzvards.pdf
 2. Saite uz lejup-lādējamu sketchup modeli, ja tas ietilpst projektā. faila vārds: VIV_SKP_Vards_Uzvards_objekts.skp
 3. Attēls ar sketchup modeli (JPG vai PNG), ja tas ietilpst projektā. faila vārds: VIV_SKP_Vards_Uzvards_objekts.jpg
 4. Apraksts, esseja par projektu. Vēlams ierobežot uz 2 lapām. Formāts: PDF. Faila vārds: VIV_EKS_Vards_Uzvards.pdf
  • Aprakstā iekļaut saites uz demonstrējamo materiālu, vai portālu, ja tāds ir.

MD

Mājas darbi.

MD1

Izvēlēties divas publikācijas referātam. Katrs students kursā prezentē divus referātus par publikācijām virtuālās un paplašinātas realitātes laukos. MD1 ietvaros katram studentam jāsameklē divas publikācijas par attiecīgajām tēmām:

 • publikācijas autori un virsraksts;
 • avots (konference);
 • tēma;
 • saite

Izvēle jāreģistrē elektroniski - šajā anketā.


MD2

Izvērtēt SecondLife virtuālo vidi. Iesniegt aprakstu (1 lpp). Izvērtējot pievērst uzmanību sekojošiem jautājumiem:

 • Kas ir labs un kas slikts šajā vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi ārpus pašas spēles (t.sk. vides izstrādātājiem)
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks, uzlabojams?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt

MD3

Izvērtēt LambdaMoo tekstuālo virtuālo vidi un uzrakstīt salīdzinājuma eseju (ar Second Life) uz vienas lapas.

 • Ja nav iespējas piekļūt LambdaMOO serverim, izlasiet šo aprakstu, tai skaitā sekciju "Basics".

Jautājumi salīdzinošās analīzes anketai:

 • Kas ir labs un kas slikts šajā vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt


MD4

Aprakstīt vizuālās virtuālās valodas vides specifikāciju un implementāciju:

 1. Aprakstīt specifikāciju. Tai skaitā īpašības, parametrus, iespējas, ierobežojumus.
 2. Aprakstīt tehniskās implementācijas vadlīnijas. Kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas projekta realizācijai.
 3. Izvēlēties projekta nosaukumu
 4. izvēlēties domēna vārdu (nav jārezervē!)

Risinājumu iesniegt PDF formātā, elektroniski.

MD5

Uzrakstīt kursa projekta pieteikumu. Apjoms 1-2 lapas PDF formātā. Aprakstīt sekojošo:

 • Dalībnieki.
 • Par ko ir projekts, motivācija, vīzija. Saistītie risinājumi, un ar ko jūsējais būs atšķirīgs vai pat labāks.
 • Sagaidāmais rezultāts, kā paredzēts realizēt.
 • Risinājums, pieeja problēmai.
 • Plāns, uzdevumi, iestrādes.

MD6

Iesniegt 2 recenzijas jūsu kursa sākumā izvēlētajiem rakstiem.

 • Atbildēt esejas formā uz sekojošiem jautājumiem:
  1. Jūsu pieredze raksta tēmā: Eksperts; Zinošs; Tēma pazīstama; Tēma iepriekš nezināma.
  2. Īss raksta kopsavilkums
  3. Autoru devums un raksta labās īpašības
  4. Raksta vājās vietas
  5. Komentāri par to, kā rakstu varētu uzlabot vai papildināt.
 • Formāts: PDF. Katra recenzija atsevišķā PDF failā
 • Failu vārdi: VIV_REC1_Vards_Uzvards.pdf
 • Iesūtīt vienā epastā pasniedzējam. Subj: "VIV REC Vards Uzvards"

Saites

Aktualitātes

Ieteikumi prezentāciju veidošanā


Kursi un resursi

Iepriekšējie projekti

Ārējie projekti

Prezentācijas un video