LU-VIV-m

From DiLab
Jump to: navigation, search

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte (VIV)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7031, meklēt eStudijās.

Par kursu

Kursa ietvaros studenti apskata virtuālās vides un paplašinātās realitātes sistēmas, pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Lielākā kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Tāpēc studentiem pēc iespējas ātri (MD1) jāizvēlas publikācijas kuras tie lasīs un recenzēs. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aizināti izvēlēties paši, bet atsevišķas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Šis kurss pārsvarā notiks virtuāli, tas nozīmē, ka jums patstāvīgi jāseko vielai kalendārā un uzdevumiem, kā arī aktīvi jāiesaistās diskusijās tiešsaistē un jāiesniedz mājas darbi.Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Komunikācija notiek ar eStudiju ziņu foruma palīdzību, vai individuāli epastā.

Darbu iesniegšana

Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "VIV MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "VIV_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 50%. Ja darbs iesniegts vairāk kā nedēļu pēc termiņa, pasniedzējs darbu var nepieņemt.


Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs un prezentācijas Uzdevumi

11.09.2018.

Ievads virtuālajās vidēs un to piemēri un pielietojumi.


Kursa materiāli:

Google Glass:

Ieskats paplašinātajā realitātē: Ingress:

 • Uzdots #MD1 mājas darbs - Publikāciju izvēle. Kursa gaitā katram studentam būs jārecenzē vismaz divas publikācijas. Tās vēlams sākumā izvēlēties saskaņā ar savām interesēm, protams, kontektsā ar virtuālajām vidēm.

18.09.2018.

Virtuālās vides un paplašinātā realitāte. Pielietojumi.


Kursa materiāli:

Second Life:

25.09.2018.

Virtuālās pasaules un to arhitektūras.

 • Diskusija par izvēlētajiem pētniecības rakstiem un prezentācijām.

Kursa materiāli:

 • Jāiesniedz #MD1
 • Uzdots #MD3 mājas darbs - izpētīt Lambda Moo

02.10.2018.

Video materiāli par paplašināto realitāti

9.10.2018.


Extras:

 • Vividly app - Walk through buildings before they are built (A VR startup from LV).
 • Diskusija par kursa projektiem.

16.10.2018.


Extras:


 • #MD5 Announced: Choose the topic for your course project and prepare the project proposal.

23.10.2018.

VR pielietojumi

30.10.2018.

VR un paplašinātās realitātes (AR) pielietojumi

 • #MD5 Due - The project proposal

06.11.2018.

Microsoft Hololens projekts:

How Hololens And Microsoft Teams Can Design a Car in Real Time - a presentation at Microsoft Ignite 2017

Next MD - how would you use MS Hololens?

 • Uzdots #MD7 - Microsoft Hololens application

13.11.2018.

VR for healthcare

 • #MD7 Due - Microsoft Hololens application

20.11.2018.

Jūsu projekti

27.11.2018.

Jūsu projekti

04.12.2018.

Jūsu projekti

11.12.2018.

Klātienes lekcija.

Diskusija par jūsu projektiem.


Extras:

18.12.2018.


Extras:

24.12.2018. - 02.01.2019.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

22.01.2019.

Eksāmens

12:30, vieta: 312.telpa Raiņa blv.19.

Eksāmena forma ir plakāta par izstrādāto projektu prezentācija.

Elektroniski iesniedzami:

 • E-pasta Subject: VIV EKS Vards Uzvards
 1. Plakāts PDF formā. Faila vārds: VIV_PLA_Vards_Uzvards.pdf
 2. Saite uz lejup-lādējamu sketchup modeli, ja tas ietilpst projektā. faila vārds: VIV_SKP_Vards_Uzvards_objekts.skp
 3. Attēls ar sketchup modeli (JPG vai PNG), ja tas ietilpst projektā. faila vārds: VIV_SKP_Vards_Uzvards_objekts.jpg
 4. Apraksts, esseja par projektu. Vēlams ierobežot uz 3 lapām. Formāts: PDF. Faila vārds: VIV_EKS_Vards_Uzvards.pdf
  • Aprakstā iekļaut saites uz demonstrējamo materiālu, vai portālu, ja tāds ir.


Studentu izvēlētās publikācijas

Toms Gaļinauskis

 • Augmented Reality Teaching and Learning. Dunleavy, M., & Dede, C.. Handbook of Research on Educational Communications and Technology (pp. 735-745). . (saite).

Toms Gaļinauskis

 • Development and usability evaluation of the mHealth Tool for Lung Cancer (mHealth TLC): A virtual world health game for lung cancer patients.. Brown-Johnson, C. G., Berrean, B., & Cataldo, J. K.. Patient Education and Counseling, 98(4), 506–511.. (saite).

Arnis Liparts

 • Augmented Reality in Education and Training. Kangdon Lee. Google Scholar. (saite).

Arnis Liparts

 • Real-Time American Sign Language Recogniton Using Desk and Wearable Computer Based Video. Thad Starner, Joshua Weaver, and Alex Pentland. Google Scholar. [ (saite)].

Niklāvs Barkovskis

 • The Impact of Virtual Machines on Embedded Systems. Anderson L. Sartor; Arthur F. Lorenzon; Antonio C.S. Beck. 2015 IEEE 39th Annual Computer Software and Applications Conference. (saite).

Niklāvs Barkovskis

 • Building your vision with Qualcomm's Mobile Augmented Reality (AR). Istvan Barakonyi Istvan Siklossy Jay Wright Roy Ashok Serafin Diaz Blair MacIntyre Dieter Schmalstieg. 2011 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality - Arts, Media, and Humanities. (saite).

Jeļena Avanesova

 • Virtual Reality/Augmented Reality White Paper. China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) . Huawei Technologies Co., Ltd . (saite).

Jeļena Avanesova

 • Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) technologies for tourism and hospitality industry. Anand Nayyar , Bandana Mahapatra , DacNhuong Le , G. Suseendran. ResearchGate. (saite).

Elza Anna Bārzdiņa

 • The use of virtual reality technology in the treatment of anxiety and other psychiatric disorders. Jessica L. Maples-Keller, Brian E. Bunnell, Sae-Jin Kim, and Barbara O. Rothbaum. Harv Rev Psychiatry. (saite).

Elza Anna Bārzdiņa

 • Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey. Leif P. Berg, Judy M. Vance. Virtual Reality. (saite).

Artūrs Vaļenieks

 • Transfer from Simulation to Real World through Learning Deep Inverse Dynamics Model. Paul Christiano, Zain Shah, Igor Mordatch, Jonas Schneider, Trevor Blackwell, Joshua Tobin, Pieter Abbeel, and Wojciech Zaremba. OpenAI publikācija. (saite).

Artūrs Vaļenieks

 • UltraHaptics: Multi-Point Mid-Air Haptic Feedback for Touch Surfaces. Tom Carter , Sue Ann Seah , Benjamin Long , Bruce Drinkwater , Sriram Subramanian. Bristolas Univeritātes publikācija. [ (saite)].

Gusts Kaksis

 • Haptic and Audio Displays for Augmented Reality Tourism Applications. Side Wei, Gang Ren, Eamonn O’Neill. IEEExplore. (saite).

Gusts Kaksis

 • A theoretical model of mobile augmented reality acceptance in urban heritage tourism. M. Claudia tom Dieck & Timothy Jung. Taylor & Francis Online. (saite).

MD

Mājas darbi.

MD1

Izvēlēties divas publikācijas referātam. Katrs students kursā prezentē divus referātus par publikācijām virtuālās un paplašinātas realitātes laukos. MD1 ietvaros katram studentam jāsameklē divas publikācijas par attiecīgajām tēmām:

 • publikācijas autori un virsraksts;
 • avots (konference);
 • tēma;
 • saite

Izvēle jāreģistrē elektroniski - šajā anketā.


MD2

Izvērtēt SecondLife virtuālo vidi. Iesniegt aprakstu (1 lpp). Izvērtējot pievērst uzmanību sekojošiem jautājumiem:

 • Kas ir labs un kas slikts šajā vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi ārpus pašas spēles (t.sk. vides izstrādātājiem)
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks, uzlabojams?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt

MD3

Izvērtēt LambdaMoo tekstuālo virtuālo vidi un uzrakstīt salīdzinājuma eseju (ar Second Life) uz vienas lapas.

 • Ja nav iespējas piekļūt LambdaMOO serverim, izlasiet šo aprakstu, tai skaitā sekciju "Basics".

Jautājumi salīdzinošās analīzes anketai:

 • Kas ir labs un kas slikts šajā vidē
 • Kādi ir potenciālie pielietojumi
 • Vai vidē ir kas nevēlams, lieks?
 • Ar ko būtu vēlams vidi paplašināt


MD4

Review of the article Virtual World Architectures - IEEE Internet Computing raksts, September/October 2011 (Vol. 15, No. 5) pp. 11-14 (pdf)

The paper review has to answer the following questions:

 • The summary of the ideas in the paper
 • The strengths of the paper
 • The weaknesses of the paper
 • Suggestions for the improvement of the paper

The submission format is a PDF document


MD5

Uzrakstīt kursa projekta pieteikumu. Apjoms 1-2 lapas PDF formātā. Aprakstīt sekojošo:

 • Dalībnieki.
 • Par ko ir projekts, motivācija, vīzija. Saistītie risinājumi, un ar ko jūsējais būs atšķirīgs vai pat labāks.
 • Sagaidāmais rezultāts, kā paredzēts realizēt.
 • Risinājums, pieeja problēmai.
 • Plāns, uzdevumi, iestrādes.

Kursa projekts realizējams vai nu individuāli, vai nelielās studentu grupās, atkarībā no sarežģītības. Tēmas ieteicams studentiem izdomāt pašīem, gan balstoties uz apgūto materiālu, gan savām interesēm.

Ir svarīgi, lai tēma rezonētu ar studentu interesēm. Piemēram, ja studentam interesē arhitektūra, tad projekts varētu būt saistīts ar kādas celtnes 3D modeli un sistēmu kas ļauj to apskatīt vai izstaigāt, plus vēl kāda īpašība kas padarītu šo darbu netriviālu. Vai arī mobilā lietotne ar AR elementiem, kas ļautu ar kameru skatīties uz celtnēm un piedāvātu papildus informāciju, kas pārklāta attēlam par konkrēto objektu vai tā detaļām.

Alternatīva tēma ir izveidot 3D modeli kādai svarīgai celtnei (Vec)Rīgā, un iesūtīt modeli Sketchup formātā. Kādreiz šīs ēkas arī centāmies reģistrēt ar Google Earth, bet tas vairs nav aktuāli.

Pēc MD5 iesniegšanas tēmas tiek izvērtētas un komunicējot ar pasniedzēju pielāgotas tā lai būtu gan piemērotākas kursam, gan arī sasniedzamas, gan netriviālas.

MD6

Iesniegt 2 recenzijas jūsu kursa sākumā izvēlētajiem rakstiem.

 • Atbildēt esejas formā uz sekojošiem jautājumiem:
  1. Jūsu pieredze raksta tēmā: Eksperts; Zinošs; Tēma pazīstama; Tēma iepriekš nezināma.
  2. Īss raksta kopsavilkums
  3. Autoru devums un raksta labās īpašības
  4. Raksta vājās vietas
  5. Komentāri par to, kā rakstu varētu uzlabot vai papildināt.
 • Formāts: PDF. Katra recenzija atsevišķā PDF failā
 • Failu vārdi: VIV_REC1_Vards_Uzvards.pdf
 • Iesūtīt vienā epastā pasniedzējam. Subj: "VIV REC Vards Uzvards"


MD7

Iesniegt aprakstu Microsoft Hololens pielietojumam. Tai skaitā:

 • Konceptuālā ideja
 • Tehniskā risinājuma uzmetums. Nepieciešamie resursi, piemēram, lietotne, 3D ievada manipulators Hydra, serveris, mākoņ-risinājums...
 • Novērtējums sarežģītībai, komandas dalībnieki un aptuveni nepieciešamais laiks lai to realizētu.

Iesūtīt kā PDF dokumentu VIV_MD7_Vards_Uzvards.pdf

Saites

Aktualitātes

Ieteikumi prezentāciju veidošanā


Kursi un resursi

Iepriekšējie projekti

 • 3D ekrāns ar rotējošu LED matricu (bilde)
 • "Ķiveres" ekrāna perimetra paplašināšana ar LED lentām lai papildinātu klātbūtnes efektu video materiālam uz ekrāna.
 • Virtuāla karte un navigācija, ko vada ar realitātē izvietotiem QR kodiem. Realizācija LU ēkā.
 • "Socicon" - Sociāla vide internetā, kur komunikācija notiek tikai ar attēliem.

Ārējie projekti

Prezentācijas un video

Pielietojumi

Iespējamās kursa projektu tēmas

Virtuālā Rīga

 • Rīgas arhitektūras objektu digitāla uzņemšana un integrēšana Rīgas 3D modelī.

Arhitektūra un VR (sadarbībā ar uzņēmumu):

 1. Analītiku pievienošana uz integrēta Vr modeļa, tā varētu būt skaņa, gaisma, energoefektivitātes dati real-time attainojumā utt
 2. Interakcijas/ ievades iekārtu testēšana, navigācijas izstrāde iespējams dažādos līmeņos - ar "remote control", "game console", "gesture based with Leap Motion".
  • Iespēja iezīmēt objektus un mainīt to materialitāti, izkārtojumu. Izmaiņu sinhronizācija - kaut kas tiek mainīts VR vidē un izmainās 2D vidē, piemēram plāns.
 3. Saziņa vairāku lietotāju integrācija VR objektā; lietotāju saskarnes funkcionalitāte (frontend | backend).

Konkursi