LU-LSP-b13:L11

From DiLab
Jump to: navigation, search

PD #11 - servera & klienta programmu komunikācijas realizācija

Uzdevums

Ir dots serveris, kas reaģē uz divām komandām - ECHO un GETHOSTNAME, un pieņem šīs komandas gan caur UDP, gan TCP.

Jūsu uzdevums: notestēt vismaz vienas komandas darbība katrā no režīmiem (UDP un TCP).

Servera kods, klienta koda aizmetņi, Makefile, un kopējais kods (common.{c,h}) dots šeit. Uzdevums ir uzrakstīt klienta kodu, kas sūta pieprasījumu serverim, un izdrukā atbildi.


Servera komandas:

  • Komanda ECHO: - sūta atpakaļ saņemtos datus.
  • Komanda GETHOSTNAME - sūta atpakaļ servera datora hosta vārdu.

Testēšanu var veikt, pieslēdzoties pie pasniedzēja datora (IP adrese tiks pateikta). Kods, kas strādā tikai lokāli (pieslēdzas pie localhost) nevar saņemt maksimālo vērtējumu.

Iesūtīšana

Iesūtīt uz kursa asistenta e-pastu modificētu klienta kodu .c failā (citus failus nevajag!).