LU-BST-m15

From DiLab
Jump to: navigation, search

Bezvadu sensoru tīkli [M] (BST)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7032, meklēt eStudijās.

Par kursu

Kursa ietvaros studenti un pasniedzējs apskata bezvadu sensoru tīklus un kiber-fizikālas sistēmas, to pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Būtiska kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Tāpēc studentiem pēc iespējas ātri (MD1) jāizvēlas publikācijas kuras tie lasīs un par kurām stāstīs citiem. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aizināti izvēlēties paši, bet dažas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Šis kurss ir seminara formā, tas nozīmē, ka jūsu līdzdalība ir būtisks piedevums ne tikai jums kā individuālam studentam, bet visu studentu apgūtajai vielai un kursa mērķu sasniegšanai.

Kursa laikā vēlams pieteikties attiecīgajai kursa google grupai, lai varetu sekot aktualitātēm un piedalīties virtuālās (neklātienes) diskusijās. Bez tam, kursa aktuālā informācija un kalendārs atrodami šajā kursa wiki, uz ko ir saite arī no estudijām.

Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:


Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • e-pasta Subj. jānorāda sekojošā formā "BST MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam arī jābūt līdzīga formātā, bet ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "BST_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "BST_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par:
  • 50% pirmo septiņu dienu laikā pēc termiņa, un
  • 50% plus 10% par katru nokavēto dienu septiņas vai vairāk dienas pēc termiņa.

Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs Uzdevumi un piezīmes

09.02.2015.

Bezvadu sensoru tīkli (BST). Ievads. Pielietojumi. Veiktspējas kritēriji. Resursu ierobežotība. Pētniecības problēmas.

BST tematika:

 • Iepakojums, izmēri, svars.
 • Izmaksas ražošanā un pētniecībā
 • Sensori un signāli, diskretizācija
 • Aparatūra (resursu ierobežotība, MCU arhitektūra)
 • Programmatūra (operetajsistēmas, bibliotēkas, skriptēšana, atkļūdošana)
 • Uzticamība, noturība. Sistēmas un mezgla līmenī. Aparatūras un programmatūras līmenī.

Kursa materiāli:

 • Matt Welsh: The Next Decade of Sensor Networking (video) - keynote at EWSN'2010

Uzdots MD1 mājas darbs - Publikāciju izvēle.

Avoti:

 • scholar.google.com
 • Konferences un žurnāli, internetā un bibliotēkā
  • SenSys, IPSN, EWSN. Mobicom, Mobisys, Infocom.
 • Pētniecības grupas un cilvēki
 • Research Gate u.c. sociālie tīkli

16.02.2015.

Pētniecības novirzieni un problēmas bezvadu sensoru tīklos (BST).

 • Komunikācija,
 • MAC un tīkla protokoli,
 • laika sinhronizācija,
 • lokalizācija,
 • programmēšanas abstrakcijas,
 • drošība un privātums,
 • enerģijas taupība.
 • Datu apstrāde, lēmumu pieņemšana, misijas kontrole.

Termiņš: MD1 un izvēlēties prezentāciju datumus

23.02.2015.

Diskusija par WSN konferencēm. Publikācijas analīze.

Prezentācijas:

Vārds Uzvārds

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

Vārds Uzvārds

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

02.03.2015.

Prezentācijas:

Janis Peisenieks

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].


09.03.2015.

Virtuala lekcija

16.03.2015.

Diskusija par kursa projektu tēmām.

Prezentācijas:

Roberts Niedra

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].


Termiņš - Projekta ideja.

23.03.2015.

Prezentācijas:

Klavs Taube

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

30.03.2015. - 06.04.2015.

Lieldienu brīvdienas

13.04.2015.

Virtuala lekcija (IPSN konference)

Termiņš MD4 - Projekta apraksts.

20.04.2015.

Prezentācijas:

Janis Peisenieks

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].


Diskusija par IPSN konferenci.

27.04.2015.

Prezentācijas:

Roberts Niedra

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

04.05.2015.

Brīvs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

11.05.2015.

Prezentācijas:

Klavs Taube

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

Pasludināts #KD1 - publikācijas recenzija.

18.05.2015.

Prezentācijas:

Ingars Ribners

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

#KD1 termiņš iesūtīšanai (12:00).

25.05.2015.

Prezentācijas:

Ingars Ribners

 • Virsraksts. Autori. Avots. [Saite (saite)].

01.06.2015.

Kopsavilkums, kuersa noslēguma lekcija. Projektu statusa apskats.

15.06.2015.

12:30 Eksāmens - projektu demonstrācijas un plakāti.

MD

Mājas darbi.

MD1

Publikāciju izvēle referātam.

MD2

Raksta recenzija un referāts, katram savs raksts.

MD3

Raksta recenzija un referāts, katram savs raksts.

MD4

Kursa projekta pieteikums, plāns. Motivacija, risinājums, sagaidāmie rezultāti, nepieciešamie resursi.

KD1

Kursa kontroldarbs ir recenzēt rakstu ar mērķi lemt par taksta atbilstību konferencei, tā stiprajām un vājajām pusēm.

Katram studentam tiks izsniegts raksts, kas jārecenzē. Recenzija jāiesniedz elektroniski, pa epastu pasniedzējam ar "subject": BST KD1 vards uzvards. Epasta piekabē ir recenzija PDF formā 1-2 lapu apmērā.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild recenzentam:

 • Rekomendācija: Strong accept, weak accept, strong reject, weak reject.
 • "Contribution" - ko raksta autori ir vērā ņemamu un jaunu sasnieguši vai izdarījuši.
 • "Strengths" - 2-3 pozitīvie, stiprie publikācijas aspekti
 • "Weaknesses" - 2-3 negatīvie, vājie publikācijas aspekti
 • Komentāri publikācijas autoriem, kas pamato lēmumu un apraksta iespējas uzlabot publikāciju.

Saites

Ieteikumi prezentāciju veidošanā