ANVYL programmēšana

From DiLab
Jump to: navigation, search

ANVYL ir Digilent firmas ražots attīstītājrīks ar Xilinx FPGA

FPGA informācija

Anvyl lieto Xilinx FPGA: xc6slx45-3csg484.

Garāks video ar lietojuma piemēru ir pieejams šeit

Sīkāks apraksts par to pieejams Digilent dokumentācijas lapā

Uzsākot jaunu (Xilinx ISE) projektu jāizvēlas šādi FPGA parametri:

 • Family: Spartan 6
 • Device: XC6SLX45
 • Package: CSG484
 • Speed: -3

UCF faila šablons ir pieejams šeit.

Programmēšana ar Adept

Adept ir Digilent programmatūra, kas ļauj programmēt firmas attīstītājrīku FPGA.

Pats projekts, shēma un kods jāveido un jākompilē ar citu programmatūru, piemēram, Xilinx ISE 14.7.

Kad projekts ir kompilēts, kā rezultātā tiek izveidots *.bit fails, to var uzlādēt uz FPGA.

Adept instalācija

Digilent Adept ir pieejama Linux un Windows vidēm, un lejuplādējama šeit.

Jāinstallē Runtime un Utilities.

Iekārtas atpazīšana

Ieslēdzam Anvyl. Apskatam pieejamās iekārtas:

$ djtgcfg enum
Found 1 device(s)
Device: Anvyl
  Device Transport Type: 00020001 (USB)
  Product Name:     Digilent Anvyl
  User Name:       Anvyl
  Serial Number:     ...

Boundary Chain inicializācija

$ djtgcfg init -d Anvyl
Initializing scan chain...
Found Device ID: ...

Found 1 device(s):
  Device 0: XC6SLX45

Programmēšana

Pieņemam, ka projekts ir kompilēts failā top.bit

$ djtgcfg prog -d Anvyl -i 0 -f top.bit 
Programming device. Do not touch your board. This may take a few minutes...
Programming succeeded.