Pētniecība

From DiLab
Revision as of 13:43, 4 June 2013 by Leo (talk | contribs) (Saites =)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kas ir pētniecība ?

Dažas atbildes ko gadījies dzirdēt:

 • Jaunā izzināšana
 • Laika izšķiešana
 • Process...
 • Kaut kas ... tāds ...


Reizēm no cilvēkiem tiek prasīts veikt pētniecību, kamēr viņiem pašiem ir grūti atbildēt - kas tas ir.

Varētu teikt, ka pētniecība ir process. Izvirzām hipotēzi un pārbaudām.

Nedaudz detalizētāk:

 • Apzinām problēmu apgabalu. Ko tur vēl varētu darīt, varbūt labāk. Varbūt ir atrodami "baltie plankumi", kur nav izdevies atrast risinājumus. Varbūt pat ka ir kāda labi zināma bet neatrisināta problēma.
 • Definējam mērķi.
 • Izvirzām hipotēzi vai risinājumu.
 • Detalizēta risinājuma izstrāde.
 • Analīze, kas var būt gan teorētiska, gan empīriska.
 • Rezultāti tiek pārbaudīti. Vai rezultāti ir atkārtojami?
 • Rezultāti tiek analizēti un salīdzināti ar citu risinājumu rezultātiem, ja tādi ir. Ļoti bieži tādi ir!
 • Tiek izdarīti secinājumi.
 • Publicējam, darām zināmu pasaulei mūsu hipotēzi, risinājumu un rezultātus.

Zinātniskā metode

Īsumā, zinatniskā metode (scientific method) ir sistemātisku metožu kopums, ko vajag pielietot pētniecībā lai pētītu fenomenus, atklātu jaunas zināšanas, vai lai koriģētu un integrētu iepriekšējās zināšanas. Ja jūs vēlaties darboties pētniecībā, jums vēlams iepazīties ar zinātnisko metodi sīkāk, piemēram, šeit.

Saites